przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Wektoryzacja elementów sieci oświetleniowej dla Urzędu Miasta Świdnica

Projekt miał na celu wykonanie wektoryzacji elementów sieci oświetleniowej miasta Świdnica.Podstawę wektoryzacji stanowiły, udostępnione przez Zleceniodawcę, zeskanowane rastry mapy zasadniczej w formacie CIT (256 rastrów w skali 1:500 i 1:1000 ) obejmujące obszar miasta. Dodatkowo, do opracowania wykorzystano, przekazane przez Zamawiającego w formie papierowej - inwentaryzacje powykonawcze, służące do uzupełnienia danych opisowych oraz weryfikacji położenia elementów sieci w terenie. Zwektoryzowano 151 750m przewodów, 18532 lamp (w sumie 23831 obiektów ). Dane opracowano w układzie współrzędnych geodezyjnych "1965".

Do wykonania wektoryzacji sieci oświetleniowej wykorzystano oprogramowanie Bentley MicroStation oraz nakładki MAPAv8 w konfiguracji branżowej (skala 1:500) przygotowanej specjalnie na potrzeby Zamawiającego.