przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Obsługa zasobów mapowych w POSD OZG Bydgoszcz

Przedmiotem projektu było opracowanie systemu wspomagającego zarządzanie dokumentacją wektorową Pomorskiego Oddziału Dystrybucji Gazem Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, Toruniu i Inowrocławiu. Z myślą o pełnej jednorodności danych idealnym rozwiązaniem dla POSD była przeglądarka danych przestrzennych OZM. Oparta o zasób serwera, na którym umieszczane są centralnie dane, dostępna dla wszystkich użytkowników, w momencie aktualizacji zasobów, umożliwia wszystkim użytkownikom systemu dostęp do najnowszej wersji danych.

Aplikacja została uzupełniona o moduł do prowadzenia bazy punktów adresowych, celem łatwego identyfikowania odbiorców/przyłączy.

 Zastosowane technologie: Bentley MicroStation/Redline, Navigator OZM , Serwis Google Earth.