przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Przeglądarka Danych Przestrzennych dla UG Gierałtowice

Różnorodność formatów, skal i układów odniesienia w znaczny sposób utrudnia spójne zarządzanie infromacją przestrzenną. Aby poprawić efektywność obsługi tego procesu, Urząd Gminy Gierałtowice podjął decyzję o wdrożeniu aplikacji OZM.

Aplikacja ta dzięki swojej szerokiej funkcjonalności w łatwy i elastyczny sposób daje użytkownikom dostęp zarówno do zasobu rastrowego (mapy topograficzne, fotomapy) oraz wektorowego (ewidencja gruntów i budynków). Ponadto system pozwala zarządzać i przeglądać Miejskie Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

Zastosowane technologie: Bentley MicroStation, Aplikacja OZM.