przestrzenny wymiar informacji

Branże

Planowanie Przestrzenne

Oferujemy aplikacje dedykowane dla planistów przestrzennych oraz wydziałów planowania przestrzennego miast i gmin. Oprogramowanie służy do tworzenia załączników graficznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w powiązaniu z tekstem uchwały. Aplikacja pozwala na zarządzanie planami, tworzenie wyrysów i wypisów w prosty sposób.

Narzędzie wprowadza do procesu planowania przestrzennego standaryzację, ujednolicając strukturę zapisu graficznej części planów. Dzięki temu ułatwione jest kreślenie elementów graficznych, wprowadzanie korekt w kolejnych iteracjach, współpraca zespołów projektowych i  przekazywanie danych innym projektantom branżowym. Integracja zapisu tekstu na poziomie współpracy z edytorem tekstu MS Word, pozwala na  szybkie i efektywne wprowadzanie korekt tekstowych podczas modyfikacji ustaleń części  graficznej.

Istnieje możliwość zapisu danych MPZP do bazy danych oraz ich publikacja w Intra- Internecie w geoportalu.

 

Wspierane procesy

 • tworzenie planów zgodnych z obowiązującym prawem,
 • zarządzanie wyrysami z planów: historia wyrysów,
 • kontrola nad strukturą warstw w tematach projektowych,
 • zarządzanie planami, szybkie przełączanie pmiędzy opracowaniami, podłączanie w tle,
 • wydawanie wyrysów i wypisów bez konieczności posiadania programu biurowego office,
 • analizy urbanistyczne na podstawie wskaźników jednego lub wielu planów równocześnie,


Korzyści

 • integracja rysunku i tekstu uchwały,
 • integracja zespołów projektowych,
 • gotowa technologia standaryzująca zapis planu,
 • powtarzalność zapisu planu niezależną od "czynnika ludzkiego",
 • prosta obsługa, szybkie wdrożenie pracowników,
 • źródło danych dla systemów GIS.

 

Galeria