przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

PrognoGAZ dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Wykonawcy:

 • BSiPG GAZOPROJEKT S.A. 
 • Agencja Rynku Energii S.A. 
 • SHH Sp. z o.o.

Cele projektowe:

zbudowanie założeń teoretycznych do budowy modelu prognostycznego dostawa i wdrożenie systemu informatycznego długoterminowego prognozowania zapotrzebowania na usługi przesyłowe paliwa gazowego wdrożenie wygodnego i efektywnego środowiska analityczno - raportującego wraz z komponentem GIS.

 W zakres projektu wchodziło:

 • zaprojektowanie funkcjonalności systemu, 
 • zaprojektowanie architektury systemu, 
 • przyjecie założeń w zakresie interfejsu użytkownika. 
 • opracowanie proponowanej procedury Zarządzania Zmianą, 
 • zakres wytycznych do stworzenia projektów technicznych poszczególnych elementów systemu tworzonych w fazie szczegółowej analizy wymagań użytkowników, 
 • ocena poprawności realizacji systemu, 
 • stworzenie szczegółowych raportów, 
 • opracowanie komponentu GIS - raportowo-analitycznego

Technologie:

- Oracle DB, Oracle Spatial, Oracle Business Intelligence, Oracle FM MapViewer