przestrzenny wymiar informacji

Branże

Prognozowanie Zużycia

Oferowany system to kompleksowy zestaw narzędzi, opracowany w celu zapewnienia długoterminowego oraz efektywnego prognozowania zapotrzebowania na usługi przesyłowe paliwa gazowego. System to zintegrowany pakiet, którego składniki korzystają z wielu wspólnych mechanizmów (m.in. architektury usługowej, analitycznej i obliczeniowej, dostępu do danych, usług zarządzania metadanymi, semantycznego modelu biznesowego, modelu zabezpieczeń, preferencji użytkowników, narzędzi administracyjnych).


Wspierane procesy

 • Przestrzenna interpretacja danych statystycznych i analitycznych
 • Długoterminowe prognozowanie zapotrzebowania na usługi przesyłowe paliwa gazowego
 • Zintegrowane zarządzanie wskaźnikami wydajności i strategią prognozowania
 • Zaawansowane tworzenie i publikowanie raportów
 • Przestrzenna interpretacja danych statystycznych i analitycznych
 • Kontrolowanie informacji dotyczących wpływu inwestycji na zużycie
 • Prowadzenie statystyk
 • Analizy przestrzenne


Korzyści

 • Gromadzenie, agregacja, aktualizacja i analiza danych dotyczących prognozowania na dowolnym poziomie szczegółowości
 • Wygodne i efektywne środowisko analityczno - raportujące
 • Efektywne wspomaganie podejmowania decyzji poprzez analizę danych zgromadzonych w systemach informatycznych
 • Możliwość przeprowadzania wielowymiarowych analiz przez Internet/intranet
 • Łatwa rozszerzalność zakresu zastosowań
 • Spójne i wielowymiarowe źródło danych
 • Ograniczenie czasu i zasobów potrzebnych do tworzenia raportów i analiz
 • Porównywalność danych w czasie
 • Szybkie reagowanie na dynamiczne zmiany

 

Galeria