przestrzenny wymiar informacji

Partnerzy

GeoSpatial Server (ProjectWise)

Bentley ProjectWise łączy ludzi z informacją w zespołach projektowych, to system do zespołowej pracy nad projektami inżynierskimi pomagający poprawić jakość, zmniejszyć ilość powtarzanych czynności i zapewnić terminowość projektów. Sprawdzony w projektach wszelkich rodzajów i różnych wielkości do zwiększenia efektywności i zmniejszenia kosztów, ProjectWise jest jedynym, zintegrowanym systemem do zarządzania i publikowania projektów inżynierskich, przeglądania projektów i zarządzania cyklem życia majątku trwałego.

Co więcej, ProjectWise jest zoptymalizowany do pracy w rozproszonych zespołów projektowych w czasie rzeczywistym i może być wdrożony w przedsiębiorstwie lub wykorzystywany zdalnie. Główne cechy systemu to:

Integracja danych przedsiębiorstwa

• Połączenie wielu zespołów roboczych i biur w przedsiębiorstwie
• Centralizacja wszystkich danych projektowych bez względu na ich fizyczne położenie 
• Lokalne przechowywanie rozproszonych plików w celu polepszenia wydajności sieci LAN 
• Integracja z innymi systemami zarządzania dokumentacją w przedsiębiorstwie

Zarządzanie standardami CAD

• Wymuszenie standaryzacji nazewnictwa plików we wszystkich dokumentach ProjectWise
• Skojarzenie przestrzeni roboczych projektów z katalogami projektów
• Lokalne przechowywanie przestrzeni roboczych dla rozproszonych zespołów
• Obsługa profili AutoCAD w celu zachowania standardów CAD

Zarządzanie plikami referencyjnymi i XRef

• Zarządzanie wszystkim zależnościami plików referencyjnych i XRef 
• Narzędzia do naprawiania uszkodzonych zależności między plikami referencyjnymi
• Możliwość przeszukiwania wszystkich referencji plików DGN/DWG
• Automatyczne dostarczanie wszystkich dołączonych plików referencyjnych przy pobieraniu pliku CAD z serwera

Integracja z Microsoft SharePoint

• ProjectWise jest zintegrowany z SharePoint i wykorzystuje Web Parts 
• Użytkownicy SharePoint posiadają dostęp do zasobów ProjectWise poprzez przeglądarkę
• Integracja z SharePoint obejmuje kalendarze, grupy dyskusyjne, wykazy, ankiety, obieg informacji, alarmy itp.

Ochrona informacji inżynierskich
• Bezpieczne uwspólnianie plików ponad barierami w przedsiębiorstwie
• Definiowanie, kto może przeglądać i edytować dane projektowe
• Zarządzanie bezpieczeństwem dostępu z wykorzystaniem Microsoft Active Directory
• Różne poziomy dostępu: grupy, pojedynczy użytkownik i pojedynczy dokument
• Połączenie tworzenia dokumentów PDF z poziomu ProjectWise z serwerem Adobe LiveCycle w celu obsługi elektronicznych podpisów w dokumentach PDF zarządzanych przez ProjectWise

Usprawnienie dostępu

• Adaptacja podejścia zorientowanego na projekt w zarządzaniu informacją 
• Indeksowanie dokumentów i komponentów o charakterze inżynierskim
• Proste i efektywne wyszukiwanie dokumentów i danych
• Tworzenie i zarządzanie wersjami plików
• Śledzenie dokumentu w całym cyklu jego życia
• Udostępnianie dokumentów w różnych formatach

Polepszenie jakości projektów

• Ułatwienie wykonywania różnych czynności w prawidłowy sposób 
• Polepszenie jakości i wartości danych projektowych
• Zabezpieczenie ewidentnej wartości dokumentów
• Tworzenie, zarządzanie i dostarczanie danych zgodnie z wymaganiami rządowymi
• Zgodność ze standardami BSI oraz ISO

Skalowalna i niezawodna infrastruktura systemowa

• System może rozwijać się wraz z zespołem i rozsyłać informacje po całym przedsiębiorstwie 
• Dodatkowe serwery mogą równoważyć rosnące obciążenie w sieci
• Ochrona przed utratą danych dzięki konfiguracji klastrowej
• Dostęp do dużych obrazów dzięki nowoczesnej technologii wyświetlania plików rastrowych

Lepszy wgląd w dane projektowe i funkcje do wyszukiwania:

• Co się stało z konkretnym dokumentem? 
• Kiedy został przysłany? Kto go zatwierdził?
• Kiedy został skasowany?
• Kto jako ostatni edytował ten dokument?
• Gdzie aktualnie znajdują się dokumenty?

Automatyczne przetwarzanie wsadowe i drukowanie terminowe

• Automatyczne drukowanie wsadowe, terminowe i zdarzeniowe 
• Połączenie z innymi bazami danych
• Integracja z aplikacjami innych firm jak na przykład produkty serwerowe Adobe Livecycle