przestrzenny wymiar informacji

Branże

Bentley PowerCivil

Bentley PowerCivil jest połączeniem platformy graficznej CAD (MicroStation) oraz specjalistycznych narzędzi do projektowania dróg (opartych na oprogramowaniu Bentley InRoads Suite). Posiada wbudowane narzędzia do tworzenia, edycji projektów dróg, modelowania instalacji burzowych i sanitarnych oraz zaawansowane funkcje związane z projektowaniem zagospodarowania i ukształtowania terenu.

Bentley PowerCivil zawiera w sobie pełną funkcjonalność do tworzenia geometrii elementów drogi, wydajne narzędzia do tworzenia map i automatyzacji prac projektowych dla projektantów inżynierii lądowej.

Stosowany jest w projektach drogowych, autostradowych, kolejowych, projektach związanych z pracami publicznymi jak również przy kształtowaniu terenu dla celów komercyjnych, przemysłowych i środowiskowych.


Wspierane procesy

 • Zastosowanie we wszystkich typach i fazach projektów inżynierii lądowej
 • Integracja wszystkich etapów projektów
 • Pełna funkcjonalność w zakresie kreślenia i tworzenia geometrii drogi
 • Praca z danymi pomiarowymi
 • Zintegrowane tworzenie map
 • Obiektowe modelowanie powierzchni
 • Kontekstowe projektowanie dróg
 • Wizualna weryfikacja projektu 
 • Kompleksowa ocena wyników prac projektowych
 • Projektowanie terenu i elementów odwodnienia
 • Automatyzacja procesu przygotowania kompletnej dokumentacji technicznej
 • Parametryczne modelowanie 3D sterowane więzami wraz z innowacyjnym podejściem do projektowania obiektów inżynierskich 
 • Obsługa ponad 50 formatów rastrowych wraz z wieloma formatami zawierającymi georeferencje


Korzyści

 • Elastyczność i możliwość konfiguracji narzędzia
 • Bogaty zestaw narzędzi do przetwarzania i edytowania danych GIS i danych niezbędnych do tworzenia map 
 • Wygodne projektowanie w wielu widokach i wymiarach 
 • Kompletny zestaw funkcji, dzięki którym użytkownicy mogą automatycznie korzystać z danych pomiarowych
 • Możliwość połączenia danych GIS z danymi inżynierskim w celu polepszenia procesu projektowania
 • Kontekstowe oraz inteligentne projektowanie 3D
 • Znaczący rozwój w zakresie wydajności projektów i ich dokładności
 • Możliwość dopasowania środowiska do standardów projektu lub własnych preferencji

 

Galeria