przestrzenny wymiar informacji

Branże

Bentley RailTrack, Power Rail Overhead Line

Rozwiązania Bentley RailTrack oraz Power Rail Overhead Line obejmują cały cykl życia - poczynając od gromadzenia danych, przez projektowanie i utrzymanie, na planowaniu realizacji inwestycji kończąc. Systemy służą do projektowania nowych i przebudowy istniejących linii kolejowych. Pozwalają one na innowacyjne projektowanie w oparciu o obiektowe i parametryczne modelowanie 3D.

Power Rail Track jest zintegrowanym oprogramowaniem służącym do projektowania wszystkich typów linii kolejowych, włączając koleje ciężkie, wysokich prędkości oraz tramwaje i metro.

Power Rail Overhead Line wspomaga projektowanie sieci trakcyjnej w oparciu o inteligentną geometrię układów torowych zaprojektowaną w Power Rail Track.


Właściwości Power Rail Track

 • Zintegrowany CAD
 • Zintegrowany GIS
 • Interoperacyjność DGN - DWG - PDF 3D
 • Biblioteki rozjazdów kolejowych i tramwajowych
 • Układy torowe
 • Biblioteka przekrojów normlanych
 • Zintegrowana przechyłka kolejowa
 • Dynamiczne modelowanie korytarzy


Właściwości Power Rail Overhead Line

 • Zintegrowany CAD
 • Interoperacyjność DGN - DWG - PDF 3D - ALG
 • Import modelu z PRT
 • Sekcjonowanie sieci
 • Analiza parametrów sieci
 • Biblioteka konstrukcji wsporczych

 

Galeria