przestrzenny wymiar informacji

Branże

Repozytorium Dokumentacji Technicznej

Repozytorium Dokumentacji Technicznej (RDT) integruje w jednorodnym środowisku całość dokumentacji przestrzennej i nieprzestrzennej przedsiębiortwa, tworząc centralne repozytorium danych. RDT to podstawowe narzędzie zbierające i katalogujące wszelkie dane wykorzystywane następnie w procesie paszportyzacji.

 

Wspierane procesy

 • Porządkowanie i indeksowanie dokumentacji przy wykorzystaniu predefiniowanych szablonów i ustawień projektowych
 • Zamodelowanie wielu ścieżek procesowych w zakresie zarządzania dokumentacją zgromadzoną w repozytorium w obrębie różnych jednostek organizacyjnych
 • Powiązanie całości dokumentacji z płaskim układem odniesień przestrzennych
 • Wyszukiwanie informacji o zgromadzonej dokumentacji oraz wizualizacja wyników wyszukiwania na mapie
 • Złożenie treści dokumentów wektorowych i rastrowych w różnych formatach graficznych
 • Wersjonowanie zasobu plików projektowych
 • Wyszukiwanie informacji oraz wizualizowanie danych (tworzenie prostych map tematycznych)
 • Modelowanie obiegu dokumentów zarówno od stanu do stanu, jak i pomiędzy kolejnymi użytkownikami dokumentacji
 • Zarządzanie konfliktami w dokumentacji przestrzennej
 • Automatyczne powiadamianie o zmianach w projektach dokumentowanych (np. poprzez e-mail, SMS czy komunikat ekranowy)
 • Transformacja między różnymi układami odwzorowania
 • Wykonywanie analiz przestrzennych


Korzyści

 • Wyeliminowanie gromadzenia lokalnych kopii dokumentów poza systemem oraz wielu równolegle wykorzystywanych wersji tych samych dokumentów
 • Bardzo wydajne, szybkie i przyjazne środowisko wyszukiwania informacji, łączące elementy zapytań wg metadanych, atrybutów opisowych i relacji przestrzennych
 • Wyświetlanie na mapie jednocześnie danych w różnych formatach i układach współrzędnych (np. państwowych, międzynarodowych, lokalnych)
 • Efektywne zarządzanie i optymalizacja przesyłania plików o dużej wielkości (np. ortofotomapy) w układzie sieci rozległej
 • Otwartość na różne formaty dokumentacji projektowej
 • Wielostanowiskowy i równoległy dostęp do dokumentacji technicznej oraz informacji przestrzennej
 • Otwartość na współpracę z jednostkami zewnętrznymi (m.in. samorządy, instytucje państwowe, firmy projektowe)