przestrzenny wymiar informacji

Branże

Repozytorium Dokumentacji Technicznej

Repozytorium Dokumentacji Technicznej (RDT) integruje w jednorodnym środowisku zasób dokumentacji technicznej przewoźnika kolejowego tworząc jedno, centralne repozytorium danych. System ten odzwierciedla w swej strukturze obieg informacji w przedsiębiorstwie (podział na linie kolejowe, projekty czy kontrakty) oraz wykorzystuje do lokalizacji dokumentacji w przestrzeni mapy podkładowe z wielu źródeł. Adresuje również automatycznie lokalizację przestrzenną na kilometraż linii kolejowej używając jednolitego w skali całego przedsiębiorstwa Liniowego Systemu Referencyjnego (LRS) o najwyższej precyzji geometrycznej. RDT to podstawowe narzędzie zbierające i katalogujące wszelkie dane wykorzystywane następnie w procesie paszportyzacji.


Wspierane procesy

 • Porządkowanie i indeksowanie dokumentacji przy wykorzystaniu predefiniowanych szablonów i ustawień projektowych
 • Zamodelowanie i monitoring wielu ścieżek procesowych w zakresie zarządzania dokumentacją zgromadzoną w repozytorium także w obrębie różnych jednostek organizacyjnych
 • Automatyczne umiejscowienie w przestrzeni i kilometrażu linii kolejowych dokumentów które wspierają geolokalizację (zdjęcia, dokumenty techniczne CAD i GIS, mapy, przekroje linii, zdjęcia lotnicze i satelitarne itp.)
 • Powiązanie całości dokumentacji z liniowym systemem referencyjnym i mapami podkładowymi
 • Wyszukiwanie informacji (także poprzez wskazanie na mapie) o zgromadzonej dokumentacji oraz wizualizacja wyników wyszukiwania na mapie
 • Definiowanie raportów okresowych (np. prezentacja dokumentów technicznych) zaktualizowanych przez firmę projektową w ostatnim tygodniu dla wybranej inwestycji
 • Wersjonowanie dokumentów wraz z historią zmian
 • Wyszukiwanie informacji o linii kolejowej oraz wizualizowanie położenia dokumentacji dla linii
 • Modelowanie ścieżki obiegu dokumentów zarówno od stanu do stanu, jak i pomiędzy kolejnymi użytkownikami dokumentacji
 • Zarządzanie konfliktami w dokumentacji przestrzennej technicznej (np. dostęp do plików i konfilkty wersji)
 • Automatyczne powiadamianie o zmianach w dokumentacji (np. poprzez e-mail czy komunikat ekranowy)
 • Transformacja i wizualizacja lokalizacji dokumentów między różnymi układami odwzorowania
 • Udostępnianie dokumentacji uprawnionym osobom w przedsiębiorstwie (także przez interfejs www)
 • Usprawnienie pracy rozproszonej poprzez mechanizmy wewnętrzne aplikacji i integrację z sieciami korporacyjnymi


Korzyści

 • Centralna baza dokumentacji technicznej gwarantuje ciągły i niezakłócony dostęp do aktualnej dokumentacji
 • Wyeliminowanie gromadzenia lokalnych kopii dokumentów poza systemem oraz wielu równolegle wykorzystywanych wersji tych samych dokumentów pozwala uniknąć błędów związanych z różnymi wariantami dokumentacji
 • Zaawansowane mechanizmy uprawnień i audytu zmian w dokumentacji zwiększają znaczaco poziom bezpieczeństwa informatycznego w przedsiębiorstwie
 • Bardzo szybkie, wydajne i przyjazne środowisko wyszukiwania informacji, łączące elementy zapytań wg metadanych, atrybutów opisowych i relacji przestrzennych oszczędza czas poświęcany dotychczas na wyszukiwanie i weryfikację dokumentów
 • Wyświetlanie na mapie lokalizacji dokumentów i danych w różnych formatach i układach współrzędnych (np. państwowych, międzynarodowych, lokalnych) pozwala na szybkie tworzenie analiz wizualnych (np. kompletność dokumentacji dla linii)
 • Efektywne zarządzanie i optymalizacja przesyłania plików o dużej wielkości (np. ortofotomapy czy chmury punktów ze skaningu 3D) przyśpiesza pracę z takimi danymi i zmniejsza obciążenie sieci firmowej
 • Otwartość na różne formaty dokumentacji technicznej pozwala sprawnie obsłużyć i monitorować procesy inwestycyjne i biznesowe w przedsiębiorstwie
 • Wielostanowiskowy i równoległy dostęp do dokumentacji technicznej oraz informacji przestrzennej pozwala na optymalizację pracy zespołów wykorzystujących dokumentację
 • Otwartość na współpracę z jednostkami zewnętrznymi (m.in. samorządy, instytucje państwowe, firmy projektowe) usprawnia wymianę informacji z tymi jednostkami
 • Zgodność z normami i standardami krajowymi oraz międzynarodowymi (m.in. RINF i INSPIRE) umożliwia bezproblemowe udostępnianie danych w ramach zadań nałożonych na przedsiębiorstwo

 

Galeria