przestrzenny wymiar informacji

Branże

Repozytorium Plików Projektowych

Efektywna praca zespołu (pracownicy zarządcy drogi oraz firmy zewnętrzne) w zdefiniowanym projekcie dotyczącym elementu drogi wymaga dobrej komunikacji miedzy uczestnikami. Repozytorium plików projektowych umożliwia pracę na aktualnych plikach dostępnych dla użytkowników zdefiniowanych obszarów.

Metadane rejestrowane dla każdego projektu oraz pliku dostarczają możliwość wyszukiwania i raportowania gromadzonych zasobów projektowych. Pliki opisywane są następującą informacją: powiązana droga  i jej odcinek referencyjny, skojarzony kilometraż określonego odcinka drogi, typ danych (np. – dane mapowe, pisma, arkusze, dokumentacja, korespondencja, zdjęcia, wideo, audio), komentarz, znak pisma, zakres geometryczny związany z deponowanym dokumentem (punkt, linia lub obszar).

Dzięki możliwości rejestrowania umiejscowienia plików w systemie referencyjnym sieci dróg lub współrzędnych geodezyjnych (georeferencja) możemy obejrzeć i analizować położenie dokumentacji na mapie.


Wspierane procesy

 • gromadzenie zasobów projektowych w zdefiniowanej przestrzeni repozytorium
 • praca zespołu w zdefiniowanym obszarze roboczym
 • zapewnienie autoryzowanego dostępu do zasobów projektowych
 • opisywanie plików metadanymi
 • rejestracja położenia plików w układzie przestrzennym
 • wielokryterialne wyszukiwanie informacji w repozytorium
 • utrzymywanie dostępu do aktualnych wersji dokumentów - jedyne źródło prawdy
 • łatwe i szybkie wyszukiwanie plików według zadanych kryteriów
 • szybka i efektywna komunikacja członków zespołów w zdefiniowanych obszarach roboczych

 

Korzyści

 • dostęp do aktualnej informacji
 • możliwość definiowania przestrzeni publicznych oraz autoryzowanych
 • szybkie wyszukiwanie pożądanych plików
 • definiowanie kontekstu przestrzennego dokumentów
 • efektywna komunikacja w ramach zespołów roboczych
 • udostępnianie określonych przestrzeni wykonawcom i kontrahentom
 • integracja z hurtownią danych oraz geoportalem informacji drogowych
 • możliwość integracji z rejestrem użytkowników (np. Active Directory)


Galeria