przestrzenny wymiar informacji

Partnerzy

Bentley SELECT

Program opieki technicznej Bentley SELECT

Przedstawiamy możliwości zwiększenia efektywności wykorzystywania programów Bentley Systems poprzez objęcie ich programem opieki technicznej - Bentley SELECT.

Podstawowymi zaletami oferty Bentley SELECT - z punktu widzenia uzytkownika - są:

  • wsparcie techniczne świadczone przez specjalistów Bentley 
  • prawo do pracy na dowolnej wersji oprogramowania objętego opieką techniczną, pozwalające na najbardziej optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów oprogramowania, jak również umożliwiające stały rozwój technologiczny dzięki dostępowi do najnowszych wersji programów. 
  • możliwość instalacji sieciowej oprogramowania, przy zachowaniu zasady jednoczesnej pracy tylko tylu użytkowników, ile zakupionych licencji posiada Użytkownik - licencje pływające 
  • możliwości pracy na oprogramowaniu Bentley Systems poza siedzibą firmy dzięki programowi Licencji do użytku domowego (Home-Use Licensing). 
  • tylko uczestnicy programu SELECT mają prawo do zakupu tzw. SELECT CERTIFICATE. Jest to bardzo korzystna forma zakupu, klient otrzymuje upust od ceny podstawowej 
  • tylko uczestnicy SELECT mają bezpłatny i nieograniczony dostęp do przeglądarki danych Bentley Redline. Przeglądarka ta jest zdolna do czytania i ograniczonej edycji (umieszczanie uwag itp.) plików Microstation DGN, AutoCAD DWG i innych.

Bentley SELECT jest wyjątkowo bogatym i wartościowym, a przez to unikalnym na rynku, programem opieki posprzedażnej związanej z programami komputerowymi. Stanowi on gwarancję i zabezpieczenie poniesionych inwestycji związanych z oprogramowaniem, jak również jest doskonałym środkiem do zwiększenia efektywności i produktywności. Celem nadrzędnym jest zapewnienie Użytkownikowi ciągłego dostępu do najlepszego oprogramowania, bieżąco aktualizowanego, a w przypadku zwiększania potrzeb, nabywanego na najlepszych warunkach finansowych.