przestrzenny wymiar informacji

GISforum

Serwis GISforum

Wspólnie z portalem wnp.pl tworzyliśmy w latach 2013 - 2016 pierwszy na łamach wydawnictwa serwis dedykowany zagadnieniom GIS. W publikacjach m.in.: ciekawe projekty, prezentacje rozwiązań, dobre praktyki, aktualności branżowe.

Serwis GISforum był tworzony z myślą o potrzebach zarządców infrastruktury transportu (m.in. drogownictwo, kolejnictwo, komunikacja miejska), przedstawicieli zakładów przemysłowych (m.in. górnictwo, produkcja przemysłowa) oraz przedsiębiorstw sieciowych (m.in. elektroenergetyka, ciepłownictwo, gazownictwo, wodociągi i kanalizacja), jak również urzędów oraz biur projektowych i geodezyjnych.

GISforum to inicjatywa stawiająca sobie za cel połączenie praktyk w różnych branżach z najnowszą wiedzą w zakresie rozwiązań GIS. Wśród zagadnień merytorycznych dominować będą ciekawe przykłady wdrożeń systemów zarządzania informacją przestrzenną oraz rozważania na temat nowoczesnych rozwiązań GIS (m.in. portale mapowe, rozwiązania mobilne, narzędzia do elastycznego modelowania struktur danych, kompleksowe generowanie i przetwarzanie danych przestrzennych, analityka i raportowanie geoprzestrzenne), dobre praktyki oraz aktualności branżowe.

Autorami publikacji są praktycy oraz eksperci w dziedzinie GIS - zarówno przedstawiciele przedsiębiorstw stosujących rozwiązania (m.in. menedżerowie z branż przemysłowej, infrastrukturalnej, sieciowej), jak również uznani dostawcy systemów zarządzania informacją przestrzenną. Wysoką jakość merytoryki gwarantuje także firma SHH, partner serwisu GISforum, posiadająca blisko dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie wdrożeń dedykowanych rozwiązań GIS.

Serwis GISforum

Partner serwisu GISforum

 

Dołącz do GISforum