przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Monitoring Ruchu Taboru dla PKP PLK

Moduł SMART - System Monitoringu aktualnego Ruchu Taboru

Zadaniem modułu jest prezentacja na mapie sieci kolejowej (LRS - liniowy układ referencyjny) planowej i rzeczywistej trasy pociągu wraz z możliwością zaznaczenia aktualnej lokalizacji pociągu oraz zaznaczaniem on-line pozycji zajmowanych przez poszczególne pociągi na podstawie sygnałów GPS Do pociągu przypisana jest informacja opisowa, taka jak: numer pociągu, relacja, przewoźnik, planowe lub rzeczywiste godziny odjazdu/przyjazdu, opóźnienie, itp.

Moduł jest elementem Systemu Informacji o Liniach Kolejowych, bazującego na odniesieniach przestrzennych i prezentacji internetowej.

Rozwiązanie to:

 1. Wykorzystanie mapy sieci kolejowej zawartej w Module LRS i dodaniu kolejnych warstw mapy dla prezentacji trasy pociągu oraz jego bieżącej pozycji.
 2. Opracowany moduł umożliwiający prezentowanie (wizualizację) na mapie sieci kolejowej: 
  1. planowanej i rzeczywistej trasy pociągu wraz z możliwością zaznaczenia bieżącej pozycji pociągu,
  2. pozycji zajmowanych przez poszczególne pociągi w czasie rzeczywistym (on-line), 

Moduł SMART został przygotowany w taki sposób, aby mógł być częścią dowolnej aplikacji informatycznej funkcjonującej w ramach PLK. Pozycja pociągu jest określona współrzędnymi geograficznymi na podstawie przekazanych współrzędnych GPS, pobieranych z serwera PLK. Pociąg jest opisany dodatkowymi informacjami, np.:

 • numer pociągu, 
 • rodzaj, przewoźnik, 
 • planowe lub rzeczywiste godziny odjazdu/przyjazdu, 
 • opóźnienie itp. 


Dane opisujące jednoznacznie pociąg są pobierane z tabel umieszczonych na serwerze bazodanowym MS SQL2008 w sieci VPN PLK.

Mapa ma możliwość:

 • wyświetlenia historii ruchu pociągu. 
 • na tej podstawie możliwe staje się prezentacja trasy 
 • trasa pociągu zostaje opisana poprzez podanie:
  • identyfikatora stacji, 
  • nazwy stacji, 
  • numeru linii wraz z kilometrażem 
 • dane wykorzystywane do prezentacji są umieszczone w tabeli serwerze bazodanowym MS SQL 2008 

Opracowano usługę Web Services do przeliczania współrzędnych GPS na zestaw danych LRS - numer linii i kilometr. Usługa pozwala na nawigacje po LRS bez konieczności bezpośredniego połączenia do funkcjonalności mapy LRS.

Dodatkowo aplikacja umożliwia:

 • wyszukiwanie konkretnego pociągu lub pociągów na podstawie dowolnych atrybutów,
 • filtrowanie prezentowanych danych według podanych kryteriów np.:
  • pociągów danego przewoźnika,
  • pociągów według rodzaju,
  • pociągów opóźnionych,
 • prezentację kolorami:
  • pociągów opóźnionych,
  • rodzaju pociągów lub kategorii,
  • ruchu pociągów (jazda/postój),
 • oznaczenia strzałką kierunku jazdy pociągów.

Aplikacja internetowa została wykonana w środowisku Visual Studio 2008/2010 z wykorzystaniem języka C# i technologii ASP .NET.

W ramach realizacji projektu zostało przeprowadzone 5 dniowe szkolenie dla programistów z architektury systemu w siedzibie SHH we Wrocławiu.