przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

System Informacji o Sieciach dla PGK Partner Lędziny

Celem projektu było dostarczenie i wdrożenie informatycznego Systemu Informacji o Infrastrukturze sieciowej. Na potrzeby klienta przygotowany został moduł zasilający system w dane ewidencyjne w formacie SWDE. Moduł pozwala na import danych do postaci graficznej oraz atrybutów opisowych do bazy danych Oracle. Przygotowana została struktura danych ewidencyjnych w bazie danych Oracle.

W środowisku graficznym Bentley udostępnione zostały narzędzia do sporządzania szczegółowego raportu dotyczącego działek i ich właścicieli, wchodzących w obszar inwestycji. Za pomocą odpowiednich narzędzi po wskazaniu sieci zostaje ustalony bufor, a następnie zostają ustalone działki oraz ich właściciele, których dotyczy inwestycja. Raport działek zostaje wyeksportowany do formatu XLS oraz możliwy jest wydruk mapy z sytuacją.

Wygenerowany zasób mapowy jest udostępniony w formie grafiki (mapa) oraz atrybutów opisowych (baza danych). Zasób jest przeglądany przez użytkowników przy wykorzystaniu środowiska graficznego Bentley Redline oraz przeglądarki mapowej OZM. Za pomocą przeglądarki OZM klient może udostępnić tworzony lub pozyskany materiał ewidencyjny oraz w przyszłości inne warstwy tematyczne. Dzięki zastosowaniu przeglądarki mapowej OZM klient ma możliwość w jednolity sposób udostępnić dane ewidencyjne praktycznie na każdym stanowisku w Jednostce. Tak skonstruowane, zasilane i aktualizowane rozwiązanie powoduje, że użytkownik posiada dostęp zawsze do aktualnych danych.