przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Standaryzacja robót odbiórkowych (część miernicza) w KGHM O/ZG Polkowice-Sieroszowice

Projekt, zrealizowany jako praca badawcza, miał na celu przeprowadzenie w pierwszej kolejności inwentaryzacji stosowanych metod numerycznych w zakresie tworzenia bazy danych odbiorów robót górniczych oraz sposobów agregacji tych danych do celów sprawozdawczych KGHM ZG „Polkowice-Sieroszowice”. Drugim zadaniem był szczegółowy opis i klasyfikacja podstawowych parametrów (atrybutów) opisujących dane odbiórkowe, który z kolei miał posłużyć w trzeciej części pracy wypracowaniu standardu ich gromadzenia w formie jednorodnej bazy danych.

W następstwie realizacji projektu wykonano i wdrożono oprogramowanie (Odbiory Robót Górniczych – ORG) wspomagające prace działu mierniczego w zakresie przygotowywania rozliczeń wykonanych robót górniczych. Tworzone oprogramowanie zastąpiło wcześniejsze niespójne i nieefektywne metody zestawiania danych odbiórkowych.