przestrzenny wymiar informacji

Branże

Liniowy System Referencyjny

Budowa systemu Liniowego Systemu Referencyjnego (LRS)  wynika  z potrzeby posiadania stabilnego i w pełni funkcjonalnego systemu informacji przestrzennej spełniającego rolę systemu referencyjnego oraz zaspokaja oczekiwania związane z katalogowaniem  i udostępnianiem informacji i dokumentów związanych z inwestycjami kolejowymi.

LRS lokalizuje obiekty i cechy obiektów poprzez określenie odległości wzdłuż elementu liniowego. Rozwiązanie realizuje powiązanie rzeczywistej lokalizacji przestrzennej z układem bieżącego kilometrażu infrastruktury. System obejmuje pełny zbiór procedur potrzebnych do ustalenia i utrzymania określonych punktów wzdłuż obiektu liniowego. Wdrożenie rozwiązania LRS przyczynia się do znaczącej optymalizacji procesu zarządzania infrastrukturą kolejową.


Wspierane procesy

 • Integracja informacji o położeniu geograficznym z informacją o parametrach linii kolejowej
 • Odniesienie wartości atrybutów do konkretnego punktu w przestrzeni i na linii kolejowej
 • Budowa grafu sieci i stopniowe zwiększanie jego dokładności do parametrów geodezyjnych
 • Dostęp do odczytu i wizualizacji danych kolejowych z innych modułów
 • Wyszukiwanie informacji oraz wizualizacja wyników wyszukiwania na mapie
 • Odniesienie każdego obiektu infrastruktury do konkretnego kilometrażu
 • Rejestracja i gromadzenie danych dotyczących punktów i odcinków referencyjnych
 • Weryfikacja i akceptacja poprawności wyznaczonych i zarejestrowanych w systemie punktów i odcinków referencyjnych
 • Katalogowanie, przechowywanie oraz możliwość szerokiego wykorzystania dostępnych informacji
 • Dokładne lokalizowanie zdarzeń wyłącznie w oparciu o współrzędne geograficzne
 • Jednolite odniesienie przestrzenne dla wielu innych systemów informatycznych
 • Eksport danych do hurtowni


Korzyści

 • Graficzna prezentacja sieci systemu referencyjnego wraz z danymi pochodzącymi z systemów dziedzinowych
 • Możliwość tworzenia map tematycznych sieci kolejowej z danych pochodzących z różnych systemów
 • Jeden system odniesienia dla różnych służb (kolejowych, policji, administracji terenowej)
 • Łatwość aktualizacji i archiwizowania danych
 • Możliwość wykonywania analiz przestrzennych
 • Jednolity model systemu referencyjnego jako baza odniesienia dla innych systemów informatycznych
 • Możliwość wizualizacji zdarzeń w wielu kontekstach
 • Odniesienie każdego obiektu infrastruktury do konkretnego kilometrażu
 • Zastosowanie systemu w aplikacjach operacyjnych i wspomagających podejmowanie decyzyji
 • Dostępność wszystkich danych zgodnie z normami i standardami krajowymi oraz międzynarodowymi (m.in. RINF i INSPIRE)
 • Możliwość prezentacji danych z systemów typu POS, SAP, itp.

 

Galeria