przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Cykl szkoleń dla KHW S.A.

SHH przeprowadziła dwa cykle szkoleń dla pracowników Katowickiego Holdingu Węglowego z zakresu najnowszej wersji platformy MicroStation. Wszystkie szkolenia zorganizowane były w Mysłowicach. W trakcie dwóch cyklów szkoleniowych przeszkolono łącznie 150 osób.

Szkolenia obejmujmowały tematykę z zakresu:

 • elementów interfejsu
 • tworzenia plików projektowych
 • organizacji pracy w środowisku graficznym
 • kreślenia obiektów
 • elementów tekstowych
 • edycji i manipulacji elementami rysunku
 • narzędzi wyboru elementów
 • sposobów wyświetlania elementów w MicroStation
 • pomiarów i współrzędnych w MicroStation
 • pracy z komórkami
 • organizacji pracy w projektach złożonych
 • praca z rastrami
 • wymiarowania
 • plotowania
 • dostosowania MicroStation do potrzeb użytkownika 

Kursy były monitorowane pod względem merytorycznym oraz logistycznym zarówno przez naszą organizację jak i Zamawiającego. Przeprowadzono ocenę efektywności szkolenia. Oba cykle kursów uzyskały najwyższe noty, co potwierdza nasze wysokie kompetencje na polu przekazywania wiedzy inżynierskiej.