przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

System Train-KD dla STK Wrocław

System Train-KD funkcjonuje w oparciu o środowiska ORACLE APEX oraz Oracle Business Intelligence i jest dedykowany dla służb dyspozytorskich, kontrolingowych i zarządów firm - przewoźników kolejowych. System wspomaga planowanie, koordynację i kontrolę przewozów kolejowych, pracowników, lokalizacji i dostępności lokomotyw. Precyzyjnie rejestrowane są daty odjazdów/przyjazdów pociągów ze stacji początkowych końcowych i pośrednich, jak również zliczany jest czas pracy załóg pociągów, tankowania oraz awarie lokomotyw. Definiowanie przejazdu pociągu, składu, przypisań drużyn i lokomotyw jest szybkie i precyzyjne. Dodatkowo wspomagana jest kontrola fakturowania za wykonane przewozy/zlecenia dla działu księgowości.

System Train-KD ma na celu koordynację:

 • przejazdów, 
 • osób pracujących przy przewozach, 
 • lokalizacji lokomotyw, 
 • płatności za wykonane przewozy 

Proste raporty bieżące generowane są w środowisku edycyjnym, natomiast złożone i zestawieniowe - w środowisku analitycznym Oracle Business Intelligence. Wykorzystany system raportowy jest niezwykle elastyczny, gdyż gwarantując stały dostęp do wszystkich danych źródłowych, umożliwia ich wielokryterialne filtrowanie, jak również łatwe i wygodne definiowanie nowych zestawień czy ich automatyczną dystrybucję wśród zdefiniowanych użytkowników systemu w zadanych okresach czasu lub po wystąpieniu określonych zdarzeń.

Moduł zaawansowanego raportowania zaimplementowany w środowisku Oracle Business Intelligence i standardowo dostarczany, dotyczy następujących obszarów:

 • przewozy ładunków,
  • ogółem
  • wg stref odległości
  • wg grup ładunków
  • ładunków niebezpiecznych
 • przejazdy towarowe, 
  • zrealizowane 
  • niezrealizowane 
  • z lokomotywami elektrycznymi 
  • z lokomotywami spalinowymi
 • przejazdy luzem, 
  • zrealizowane
  • niezrealizowane 
 • wagonokilometry, 
  • ładowne
  • próżne 
 • czas pracy, 
  • według pracowników
  • według grup stanowisk 
 • transport towarów według zleceń.


Dostęp i obsługa systemu odbywa się wyłącznie przy użyciu przeglądarek internetowych i nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania u użytkowników. Dostęp do Systemu jest kontrolowany i powiązany z poziomem uprawnień użytkowników.