przestrzenny wymiar informacji

Partnerzy

Infrastruktura transportu

Aplikacje Bentley dla inżynierii lądowej znajdują zastosowanie przy projektowaniu, budowie, remontach i zarządzaniu infrastrukturą transportową. Najczęściej są wykorzystywane przy:

  • projektowaniu, 
  • modernizacji i przebudowie dróg, kolei i tuneli, 
  • pracach ziemnych i odwadniających, 
  • w hydrologii, 
  • modelowaniu konstrukcji mostowych, 
  • projektowaniu węzłów drogowych i trakcji transportu szynowego 
  • w zarządzaniu i utrzymaniu sieci infrastruktury drogowej 

Pomogą opracować dokumentację, przekroje podłużne i poprzeczne, mapy warstwicowe, przestrzenny model terenu i zamodelować przebieg inwestycji - mówiąc ogólnie z ich pomocą można opracować wszystkie informacje i dokumenty niezbędne przy projektowaniu i budowie.

Oferta oporogramowania dla Inżynierii Lądowej obejmuje dwie linie produktów:

InRoads

Rodzina rozwiązań dla inżynierii lądowej InRoads oferuje kompletne rozwiązania automatyzujące prace projektowe dla platform MicroStation oraz AutoCAD. InRoads zawiera specjalizowane narzędzia do projektowania dróg, kolei, lotnisk, mostów, robót ziemnych, kanalizacji i wielu innych

InRoads - zawiera wszystkie funkcje niezbędne do stworzenia modelu 3D i w oparciu o niego prowadzenie kompleksowego projektowania dróg i robót ziemnych.

Infrastruktura transportu