przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Wektoryzacja sieci gazowniczej dla DSG ZG Wrocław

Przedmiotem projektu było stworzenie mapy cyfrowej sieci gazowniczej średniego i niskiego ciśnienia wraz z przyłączami dla obszaru działania DSG Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy Wrocław.

Podczas wektoryzacji wykorzystano platformę narzędziową Bentley: MicroStation v.8 i Descartes oraz autorską aplikację wspomagającą proces digitalizacji. Podstawą opracowania była mapa hybrydowa dla terenu miasta Wrocław oraz skalibrowane rastry mapy zasadniczej dla obszarów poza Wrocławiem.

Zakres prac obejmował wektoryzację przebiegu sieci gazowniczej wraz z:

  • wprowadzeniem opisu średnic i nazw ulic dla gazociągów i przyłączy, 
  • wprowadzeniem danych teleadresowych dla punktów przyłączeniowych (miejsc wpięcia przyłączy do budynków), 
  • wprowadzeniem punktów topologicznych umożliwiających kontrolę topologiczną sieci, 
  • wykonanie testów poprawnościowych.

W trakcie realizacji zadania wystąpiły problemy z kompletnością i jakością materiałów źródłowych oraz rozbieżności dokumentacyjne. Sposobem na uniknięcie lub zmiejszenie negatywnych skutków tych problemów było wdrożenie systemu DMS - własnej aplikacji SHH wspomagającej proces komunikacji z Klientem. Dzięki DMS udawało się szybko przekazywać informacje między pracownikami pracującymi w terenie a osobami wprowadzającymi dane, a przez to możliwe było uzupełnienie brakujących danych i wyjaśnianie rozbieżności.

W oparciu o materiały źródłowe powstała mapa wektorowa sieci gazowniczej DSG w dwóch układach geodezyjnych:

  • dla obszarów poza miastem Wrocław - w układzie 65, 
  • dla miasta Wrocławia - w układzie lokalnym "Gromnik".

Zwektoryzowano sieć o długości 3995 km wraz z ok. 94000 szt. przyłączy domowych.