przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

System Informacji o Sieciach Wod-Kan dla Tarnowskich Wodociągów

Celem projektu było dostarczenie i wdrożenie informatycznego Systemu Informacji o Sieciach Wod-Kan („SIoSWK”), w skład którego wchodzą:

  • Baza danych Oracle Spatial – przechowująca pełną informację graficzno – opisową
  • Narzędzia wspomagające wprowadzanie danych graficznych do bazy i opis elementów sieci wod-kan – zbudowane na bazie oprogramowania Bentley PowerMap 2004,
  • Aplikacja do przeglądania danych graficzno-opisowych, oraz zasobu UM Tarnowa zbudowana na bazie przeglądarki Bentley Radline w konfiguracji OZM
  • Publikator internetowy pełnej bazy danych opisowych powiązany z obiektami graficznymi