przestrzenny wymiar informacji

Firma

Nasze podejście do GIS

Wykorzystujemy autorskie podejście do GIS funkcjonujące w oparciu o komponenty przestrzenne. Stanowi ono jednolitą koncepcję integrującą tworzenie, ewidencję i zarządzanie danymi przestrzennymi. Wdrażane środowiska wraz z bibliotekami branżowymi mogą być wykorzystane w różnych organizacjach.

Kluczową rolę w obszarze zarządzania informacją przestrzenną odgrywa otwarty standard zapisu danych. Dlatego nasze wdrożenia GIS charakteryzuje otwartość na integrację z innymi systemami.

Wygodna nawigacja, skalowalność i modułowość rozwiązania oraz obiektowe zorientowanie naszych technologii w szczególności kwalifikują je do zastosowań branżowych.

Xaris - środowisko obiektowe wykorzystujące jednocześnie opcję przestrzenną bazy danych oraz możliwości środowisk graficznych (desktop, web, mobile). Podejście takie jest z powodzeniem wykorzystywane w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach.