przestrzenny wymiar informacji

Branże

Zakłady przemysłowe

Rozbudowana infrastruktura zakładu przemysłowego to zbiór wielu urządzeń i obiektów, które muszą być odpowiednio zinwentaryzowane i opisane. Efektywne zarządzanie i ewidencja majątku są możliwe tylko przy użyciu dedykowanych systemów informatycznych. Pomagamy przedsiębiorstwom przemysłowym we wdrażaniu rozwiązań wspierających zarządzanie procesami związanymi z infrastrukturą zakładu, zagospodarowaniem przestrzennym, dokumentacją geodezyjną, kartograficzną i techniczną. W wyniku tych działań gromadzone są spójne i kompletne informacje umożliwiające efektywniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem.

Wspierane obszary
 • Ewidencja Infrastruktury

  Zakłady przemysłowe zarządzają infrastrukturą i nieruchomościami rozproszonymi na dużym terenie. Jak efektywnie gromadzić i przetwarzać informacje o infrastrukturze przedsiębiorstwa?

 • Ewidencja Nieruchomości Zakładu

  Ewidencja i zarządzanie nieruchomościami wchodzącymi w skład majątku przedsiębiorstwa bez odpowiednich narzędzi może być bardzo utrudnione. Infrastruktura zakładów przemysłowych często obejmuje dużą ilość budynków i urządzeń, które powinnny być zarządzane wygodnym do aministrowania systemem informatycznym.

 • Repozytorium Dokumentacji Technicznej

  Budowa narzędzia wspomagającego katalogowanie i przechowywanie dokumentacji oraz umożliwiającego szerokie wykorzystanie dostępnych danych w wydatny sposób usprawni zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie.

 • Plany Operacyjno-Ratownicze

  Aby wewnętrzne plany operacyjno-ratownicze były wykorzystywane w całej funkcjonalności, konieczne jest wykonanie pełnego zakresu planu w postaci cyfrowej.

 • Opracowanie Danych

  Dane gromadzone przez przedsiębiorstwa mają ogromną wartość, często są bezcenne. Jak efektywnie gromadzić i przechowywać kluczowe informacje?