przestrzenny wymiar informacji

Branże

System Informacji o Sieciach Kolejowych

Krytyczne dane w zakresie infrastruktury (np. eksploatacyjne) należy powiązać z informacjami o charakterze biznesowym.

Wdrażając system zarządzania infrastrukturą skoncentrowano się na aspekcie aktualności i dostępności danych (np. geograficznych, technicznych), w procesach organizacyjnych oraz biznesowych. Informatyczne zarządzanie infrastrukturą opiera się na wykorzystaniu konkretnych, dedykowanych narzędzi i oprogramowania.

Newralgicznym procesem zarządzania sieciami o charakterze rozległym jest szeroko rozumiana dokumentacja, która musi zostać uporządkowana, skatalogowana i zinformatyzowana.


Wspierane procesy

 • Zarządzanie zasobami dokumentacyjnymi
 • Spójna, aktualna i jednorodna informacja o majątku
 • Wyszukiwanie informacji
 • Monitorowanie wartości posiadanego majątku
 • Raportowanie


Korzyści

 • Skrócenie procesu remontowego i inwestycyjnego
 • Szybka obsługa awarii
 • Narzędzie do zarządzania strategicznego
 • Zgodność sposobu organizacji danych z wymaganą specyfikacją rejestru infrastruktury kolejowej
 • Kontrola dostępu użytkowników
 • Niskie koszty utrzymania i archiwizacji