przestrzenny wymiar informacji

Branże

System Informacji o Sieciach Gazowniczych

System Informacji o Sieciach Gazowniczych (SISG) wspiera zarządzanie układem sieci, cechami sieci i armatury. Rozwiązanie wspiera szeroki wachlarz zadań podczas różnych faz życia sieci.


Wspierane procesy

 • Inwentaryzacja i paszportyzacja majątku sieciowego
 • Gromadzenie, archiwizacja, analiza i raportowanie informacji o sieci
 • Kompleksowa interpretacja i ocena stosunków przestrzennych w określonym obszarze opracowania
 • Integracja danych przestrzennych (geometrycznych i topologicznych) ze zbiorami danych opisowych
 • Obsługa i edycja danych w postaci scentralizowanej i rozproszonej
 • Integracja z systemami ERP przedsiębiorstwa


Korzyści

 • Zaawansowane wsparcie cyklu życia sieci i procesów biznesowych w spółkach dystrybucyjnych
 • Inwentaryzacja i paszportyzacja majątku sieciowego dla wielu zastosowań
 • Pełny opis elementów sieci przedsiębiorstwa 
 • Efektywne gromadzenie, analiza, przetwarzanie i wizualizacja rozproszonych danych o sieci
 • Ujednolicenie, weryfikacja oraz kontrola jakości danych graficzno-opisowych infrastruktury technicznej
 • Zestaw funkcji niezbędnych do planowania, budowy, utrzymania i rozwoju sieci
 • Aktualna informacja o stanie nieruchomości i związanych z nimi umów
 • Gromadzenie, agregacja i analiza danych na dowolnym poziomie szczegółowości